Sola Regnskap
Sola Regnskap

Sola Regnskap ble etablert i 1954 da det ble vanskelig for landbruket å følge med på skatteetatens iver etter mer penger. Som en konsekvens av dette ble det satt sammen "Rekneskapslag" - Personer som førte regnskapet for deg til kostpris. Man sognet til sitt regnskapslag og fikk hjelp til å holde styr på kronene.

Sola Regnskap er eiet av landbruket på sola, men når tidene har forandret seg så ble også annen næring invitert til å bli kunder. I dag er ca. 50% av kundene til Sola Regnskap fra primærnæring og resten fra andre næringer.

Vi har ingen eiere som skal ta ut store utbytter fra oss og det forventes at vi klarer å dekke kostnadene våre i tillegg til et lite overskudd hvert år for å dekke uforutsette kostnader. Vi eier lokalene våre selv.

Dette gjør at vi kan gi deg og din bedrift gode priser på våre tjenester.

Sola Regnskap er i dag 8 ansatte som står på for at du skal få den hjelpen du ønsker, enten du driver landbruk eller andre forretninger