• Aktuelt/
  • Hvilken selskapsform skal jeg velge? Aksjeselskap eller Enkeltpersonforetak
Hvilken selskapsform skal jeg velge? Aksjeselskap eller Enkeltpersonforetak- Sola Regnskap

Hvilken selskapsform skal jeg velge? Aksjeselskap eller Enkeltpersonforetak

Sep 10Sola Regnskap
Vi forsøker her å komme med en enkel og ærlig vurdering av fordeler og ulemper med disse to selskapsformene.

Enkeltpersonforetak:

Fordeler:
* Rimelig(ere) å stifte
* Enklere å stifte
* Ikke årsregnskapsplikt (for de fleste)
* Ikke revisjonsplikt (for de fleste)
* Ikke offentlig regnskap tilgjengelig for "snokere"
* "Snokere" må sjekke skattelistene for å få en pekepinn på din suksess
* Enklere deling av inntekter mellom ektefeller
* Enklere føring av bilag betalt fra feil konto, da det føres "privat"
* Får fradragsført underskudd i næring mot andre inntekter på skattemeldingen

Ulemper:
* Kun skatteregnskap (for de fleste) - regnskapet gir mindre styrings- og bruksverdi
* Forhøyet trygdeavgift
* Du og din ektefelle får senere skatteoppgjør - og får ikke vite hvor mye dere "får igjen på skatten" når alle andre snakker om det
* Du kan ikke styre din lønnsinntekt i samme grad som aksjeselskap - overskuddet blir det det blir
* Dårligere trygderettigheter
- Ikke mulighet for arbeidsledighetstrygd / permitteringspenger om du skulle være uheldig
- Sykepenger har en mer ugunstig beregning enn ved vanlig lønnsinntekt (tegn tilleggsforsikring)
- Foreldrepenger har en mer ugunstig beregning enn ved vanlig lønnsinntekt
* Risiko - Du og selskapet er "ett". Du svarer for ansvaret til selskapet med alt hva du eier - eller kommer til å eie
* Enkelte fag-yrker som snekkere etc. blir fordelsbeskattet for uttak av både moms og skatt ved arbeid på egne ting siden du er på jobb 24 timer i døgnet.
* Mindre klar grense på enkelte kostnader - hva er fradrag og hva er privat.
* Ikke diett
* MÅ ha bilen i næring / firmabil dersom du kjører mer enn 6000km i yrket
* Må sette av penger (som kanskje er blandet inn i din privatøkonomi) til moms, skatt, trygdeavgift etc.
* Variabel skatt alt etter overskuddet
* Skatteetaten kan be deg gjøre en vurdering av om du driver næring og be om mye tilleggsinformasjon ved for eksempel momsregistrering eller ved gjentatte underskudd

Aksjeselskap:

Fordeler:
* Lønnsinntekter - pengene du tar ut i lønn er "dine"
* Du velger selv når du er på jobb - din fritid kan ingen legge seg borti
* Du velger selv hva du tar ut i lønn - eller hvem du betaler til så lenge de er ansatt i selskapet
* Du kan velge å ikke ta ut lønn og la overskuddet bli igjen i selskapet
* Muligheter for de fleste "personalgoder" (noen unntak finnes for "enpersonsaksjeselskap")
* Kan bestemme sin egen lønn - uavhengig av selskapets resultat
* Skattlegges 22% av overskuddet
* Trygderettigheter som lønnsmottakere med den lønnen man tar ut
- Foreldrepenger
- Arbeidsledighetstrygd og Permitteringspenger om man er uheldig
- Sykepenger - enklere regler
* Diettpenger
* Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil - Uansett hvor mange km man kjører
* Tydelig grense mellom Firmaet og Deg
* Risiko - Det er ikke du, men selskapet som selger varer og tjenester.. Dette betyr at om du ikke stiller personlige garantier / kausjoner så kan eventuelle uhell ikke ramme deg og familien mer enn pengene du har satt inn i selskapet
* Fradrag for tap på aksjer om selskapet ditt går konkurs
* Kan handle med aksjer uten å betale skatt på gevinst ved realisasjon (noen unntak finnes med utenlandske selskaper)
* Kan legge ned selskapet og stå uten personlig ansvar dersom man ikke ønsker å ha selskapet mer
* Selskapet blir en "juridisk person" - hvor du kan tillegge de egenskaper du ønsker at det skal ha
* 22% skatt på 3% av utbytte fra aksjer
* Skatteetaten kan ikke be deg gjøre en vurdering av om dette er næring - selskapet i seg selv er næring

Ulemper:
* Må levere årsregnskap
* Regnskapet ditt blir offentlig tilgjengelig for "snokere"
* Lederens lønn blir offentlig tilgjengelig for "snokere"
* Må betale arbeidsgiveravgift av lønnskostnader (tilsvarer forhøyet trygdeavgift for enkeltpersonforetak justert for skatt)
* Klare skiller mellom deg og selskapet - Du blir lønnsbeskattet eller utbyttebeskattet for selskapets penger du bruker privat
* Må kjøre lønn og levere a-meldinger hver måned dersom du tar ut lønn
* Får ikke trekke fra underskudd på skatten, men det blir fremførbart til neste gang selskapet går med overskudd
* Ikke skattemessig fradrag for tap på aksjer ved realisasjon (noen unntak finnes for utenlandske selskaper)